Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Informatyka

Na kierunku Informatyka prowadzone są 7-semestralne studia I stopnia - inżynierskie oraz 3-semestralne studia II stopnia - magisterskie ze specjalnościami: Algorytmika i Bezpieczeństwo komputerowe (w języku angielskim). Studenci tego kierunku otrzymają wykształcenie informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymagających stosowania zaawansowanego aparatu matematycznego. Program nauczania przewiduje opanowanie umiejętności projektowania i realizacji oprogramowania w zaawansowanych technologicznie dziedzinach. Główne bloki zajęć to: programowanie, konstrukcja i analiza algorytmów, bazy danych i systemy informacyjne, logika algorytmiczna i weryfikacja programów, metody stochastyczne i statystyka obliczeniowa, metody numeryczne, kryptografia. Studenci mają dostęp do laboratoriów komputerowych wyposażonych w sprzęt i nowoczesne oprogramowanie, wspomagające badania naukowe i zarządzanie przedsiębiorstwami. Dużą wagę przywiązuje się do modelowania zjawisk losowych, metod numerycznych oraz bezpieczeństwa danych.

Studia I stopnia

Absolwent studiów inżynierskich będzie posiadał wiedzę pozwalającą na elastyczne dostosowywanie się do wymagań rynku pracy i podejmowania się zadań na wysokim poziomie technologicznym. Celowi temu służy duża liczba zajęć o charakterze ogólnym i brak koncentracji na nauce bieżących narzędzi informatycznych. Absolwent będzie umiał prowadzić projekty informatyczne, brać w nich udział oraz będzie stosować nowoczesne metody organizacji pracy w celu osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności działania. Położony będzie również nacisk na to, aby absolwent umiał współpracować z nie-informatykami. Absolwent będzie znać język angielski na poziomie B2 oraz operować tym językiem w działalności zawodowej. W trakcie studiów student będzie miał obowiązek zaliczenia co najmniej jednego kursu w języku obcym. Ponadto będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent
  • będzie miał opanowany aparat pojęciowy niezbędny do rozumienia działania podstawowych systemów informatycznych;
  • będzie miał biegle opanowane co najmniej dwa powszechnie używane języki programowania
  • będzie miał opanowaną umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętność współpracy z nie-informatykami.
  • będzie umiał posługiwać się biernie co najmniej jednym językiem obcym w zakresie informatyki.

Możliwość kontynuacji studiów na studiach II stopnia m.in. na kierunkach informatyka, elektronika, matematyka, teleinformatyka.

­

Studia II stopnia
Absolwent studiów magisterskich będzie posiadał wiedzę pozwalającą na elastyczne dostosowywanie się do wymagań rynku pracy i podejmowania się zadań na wysokim poziomie technologicznym. Celowi temu służy duża liczba zajęć o charakterze ogólnym i brak koncentracji na nauce bieżących narzędzi informatycznych. Możliwa jest realizacja kursów z innych dziedzin w celu opanowania metod zastosowań informatyki. Absolwent będzie operował językiem angielskim w działalności zawodowej. W trakcie studiów student będzie miał obowiązek zaliczenia co najmniej jednego kursu w języku obcym.

Absolwent
  • będzie posiadał umiejętność projektowania i realizacji nowoczesnych systemów informatycznych oraz kierowania zespołami informatycznymi;
  • będzie posiadał ogólną wiedzę pozwalającą mu na łatwe dostosowanie się do wymagań rynku pracy i realizacji zadań o wysokim poziomie technologicznym, w szczególności zdobędzie odpowiednie wykształcenie matematyczne oraz wiedzę z informatyki teoretycznej;
  • będzie przygotowany do rozpoczęcia pracy badawczo-rozwojowej;
  • będzie czynnie znał co najmniej jeden język obcy w zakresie informatyki.

Możliwość kontynuacji studiów na studiach III stopnia.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie jako projektanci zawansowanych systemów informatycznych, administratorzy systemów, specjaliści od bezpieczeństwa komputerowego oraz jako programiści. 

Witryna z informacjami dla kandydatów »

Politechnika Wrocławska © 2017