Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria Biomedyczna

Na kierunku prowadzone są 7-semetralne studia I stopnia (inżynierskie) i 3-semestralne studia II stopnia (magisterskie).

Studia I stopnia

Studia prowadzone są na specjalnościach:

  • Biomechanika inżynierska
  • Elektronika medyczna
  • Informatyka medyczna
  • Optyka medyczna

W ramach programu kształcenia, absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna uzyska wiedzę, obejmującą między innymi następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów.

Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i użytkowników sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracyw charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii.

Studia II stopnia

Studia prowadzone są na specjalnościach:

  • Elektronika medyczna
  • Optyka biomedyczna
  • Informatyka medyczna

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

Informacje o kierunku Inżynieria Biomedyczna »

Politechnika Wrocławska © 2017