Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Materiały informacyjne

Inżynieria Biomedyczna stanowi interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy, łączącą zagadnienia nauk technicznych, medycznych i przyrodniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to jedna z głównych dziedzin decydujących o postępie współczesnej medycyny. Pojęcia takie jak biosensory, biomateriały, biomechanika, optyka i elektronika medyczna, inżynieria biomolekularna, biomedyczne przetwarzanie sygnałów i obrazów, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna czy inżynieria tkankowa i nanobiotechnologia wchodzą w zakres szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Zapotrzebowanie na specjalistów na świecie stale rośnie.

Ulotka informacyjna »

Portal informacyjny »

Politechnika Wrocławska © 2017