Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria Kwantowa

Na kierunku prowadzone są 7-semetralne studia I stopnia (inżynierskie), w perspektywie trzech lat planuje się uruchomienie 3-semestralnych studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia 

Inżynieria kwantowa – to nowy i ultranowoczesny kierunek studiów w obszarze zagadnień technologii kwantowych i przemysłu wysokich technologii (high-tech). Kierunek oferuje kształcenie laboratoryjne i teoretyczne między innymi w zakresie kwantowej inżynierii światła i energii i kwantowych technologii informatycznych.
Studia związane są z Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę badawczą, oraz z unikatowym w skali międzynarodowej Laboratorium Kryptografii Kwantowej. NLTK to ogólnopolska sieć nowoczesnych laboratoriów naukowych działających od 2010 roku w obszarze kwantowych technologii ufundowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) współfinansowanego przez Unię Europejską. Wartość sprzętu laboratoryjnego zakupionego w ramach  dotacji z POIG wynosi ok. 8 mln PLN, co wskazuje na jego wysoką jakość. Zatem studia związane z NLTK zapewniają solidny fundament wykształcenia teoretycznego i zdobycie unikalnych umiejętności eksperymentalnych, oraz dają możliwość rozwoju karier zarówno zawodowych, jak i naukowych, w Polsce i za granicą.
Jest to nowatorska oferta studiów o zróżnicowanym poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji, od poziomu standardowego do elitarnego, zindywidualizowanego w zakresie współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej, eksperymentalnej i jej kwantowych zaawansowanych i nowoczesnych zastosowań. 

Absolwent potrafi:

  • Stosować do rozwiązywania zagadnień posiadaną gruntowną wiedzę w zakresie fizyki doświadczalnej i teoretycznej, matematyki wyższej oraz umiejętności praktycznego stosowania szerokiego wachlarza użytkowych pakietów informatycznych i specjalistycznych inżynierskich systemów informatycznych (jak COMSOL).
  • Posługiwać się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, w tym pogłębioną i certyfikowaną umiejętność obsługi światowej klasy aparatury badawczej i technologicznej z Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych (spektroskopia ramanowska i AFM - mikroskopia sił atomowych, QKD - kwantowa dystrybucja klucza kryptograficznego).
  • Praktycznie zastosować high-tech w przemysłowych instalacjach fotowoltaicznych odnawialnej energii o silnie rosnącym obecnie znaczeniu na rynku ekologicznych źródeł energii.
  • Włączyć się w nurt kwantowej rewolucji technologicznej i informatycznej zachodzącej w XXI wieku, poprzez współuczestnictwo w międzynarodowej współpracy z wiodącymi naukowo i technologicznie krajami w zakresie technologii kwantowych.
  • Jest gruntownie i na bardzo dobrym poziomie przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub zbliżonych kierunkach fizycznych, technologicznych lub informatycznych, a w dalszej perspektywie, do pojęcia studiów doktoranckich.

Politechnika Wrocławska © 2017