Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Optyka

Na kierunku prowadzone są 7-semetralne studia I stopnia (inżynierskie), 3-semestralne studia II stopnia (magisterskie) na specjalnościach Inżynieria Optyczna i Fotoniczna oraz Optometria.­ 

­

Studia I stopnia 

Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach:

  • Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
  • Optyka Okularowa 

Celem studiów jest wszechstronne wykształcenie w zakresie nauk zarówno podstawowych jak i technicznych, inżyniera fizyka XXI wieku.
Absolwenci mają wiedzę z zakresu fizyki i wybranych technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a ponadto mają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.
Inżynieria  Optyczna i Fotoniczna – Rozwój technologii spowodował znaczny przyrost ofert pracy dla dobrze przygotowanych optyków. Optyka to przede wszystkim kontrola. Wiele procesów przemysłowych kontrolowanych jest metodami optycznymi. Również wiele spośród stosowanych metod kontroli jakości bazuje na metodach optycznych. Na metodach optycznych bazuje również coraz więcej metod diagnostycznych i terapeutycznych. Poszerza się zakres optycznych metod wytwarzania (np. obróbka laserowa). Metody optyczne znajdują szerokie zastosowanie w wojsku, szeroko pojętym bezpieczeństwie (np. hologramy zabezpieczające dokumenty), bankowości, monitoringu stanu środowiska, telekomunikacji.
Podczas studiów studenci Inżynierii Optycznej i Fotonicznej uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu najważniejszych działów współczesnej optyki i fotoniki. Wiedza ta umożliwia podjęcie pracy w przemyśle, laboratoriach pomiarowych,  jak również podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Optyka Okularowa – to specjalność ukierunkowana na zastosowanie optyki i inżynierii optycznej do wykrywania i korygowania wad wzroku. Współczesne metody badania jakości widzenia a zwłaszcza wykrywania i korygowania wad refrakcji (krótko i dalekowzroczności, astygmatyzmu czy presbiopii) opierają się na najnowszych osiągnięciach optyki, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii. Dzisiejsze okulary i soczewki kontaktowe to bardzo skomplikowany wyrób, którego stosowanie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
W trakcie studiów studenci poznają takie zagadnienia jak: optyka geometryczna i falowa, metody pomiarów optycznych, materiałoznawstwo optyczne i oftalmiczne, a także elementy anatomii i fizjologia wzroku oraz okulistyki.
Absolwenci uzyskują wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w przemyśle optycznym i laboratoriach pomiarowych, ale przede wszystkim w zakładach, pracowniach i salonach optycznych w tym także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

­
­

­

 Studia II stopnia

Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach: 

  • Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
  • Optometria

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wybranej specjalności.
Inżynieria Optyczna i Fotoniczna – studia magisterskie pozwalają na głębsze poznanie zagadnień związanych ze współczesną optyką. W ramach studiów oferujemy absolwentom zajęcia między innymi z zakresu współczesnej mikroskopii, technik optycznych w astronomii, tomografii, interferometrii, holografii, fotometrii. W naszych pracowniach studenckich oferujemy szeroki zakres zajęć praktycznych.
Dla osób planujących pracę o charakterze badawczym i rozwojowym oferujemy, już w czasie studiów, możliwość współpracy z grupami badawczymi w Polsce i w Europie. Dla ambitnych czeka wiele ciekawych tematów. Wystarczy wspomnieć dynamiczny rozwój manipulatorów optycznych, czyli urządzeń do manipulacji mikro-obiektami (takimi jak całe komórki, błony komórkowe, nić DNA) za pomocą wiązki laserowej.
Optometria – to specyficzna dziedzina wiedzy z pogranicza techniki i medycyny. Optometrysta zajmuje się pomiarami parametrów układu wzrokowego, wykrywaniem i diagnozowaniem i korygowaniem jego wad i to zarówno w zakresie wad refrakcji, ale także widzenia obuocznego. Zadaniem optometrysty jest między innymi dobieranie korekcji okularowej i kontaktowej, prowadzenie treningu wzrokowego, przeprowadzanie masowych badań przesiewowych mających na celu wykrycie odstępstw od normy wzrokowej.
W trakcie studiów studenci zapoznają się z zaawansowanymi zagadnieniami z zakresu optyki i technologii optycznych a także zagadnieniami widzenia obuocznego oraz metodami pomiaru refrakcji, badania wzroku, doboru soczewek kontaktowych i elementami anatomii, okulistyki, farmakologii i neurofizjologii.
Zawód optometrysty wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i szczególnych umiejętności praktycznych a także specyficznych cech osobowości koniecznych przy bezpośrednich kontaktach z pacjentami. Z tego względu przewidziane jest wiele zajęć praktycznych i klinicznych.

Informacje o kierunku Optyka »

Politechnika Wrocławska © 2017