Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Materiały informacyjne

Co oferujemy?  

  • fascynującą podróż przez jeden z najstarszych i najbardziej interesujących działów fizyki,
  • 60-letnie doświadczenie Instytutu Fizyki w badaniach naukowych i nauczaniu optyki,
  • wiele zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych laboratoriach,
  • gruntowne i wszechstronne wykształcenie, przygotowujące do pracy w przemyśle,
  • kontakty z potencjalnymi pracodawcami i możliwość odbywania praktyk zawodowych w znanych firmach,
  • możliwość rozwoju w ramach indywidualnego toku studiów i działalności w kołach studenckich

Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz miał możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich. Tam poszerzysz swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych działów optyki, będziesz też znacznie częściej pracował samodzielnie, czytając i analizując artykuły z literatury fachowej, przygotowując prezentacje i śledząc postępy optyki współczesnej.

Będziesz mógł także włączyć się w prace badawcze prowadzone w Instytucie przez różne zespoły naukowe. A jeśli uznasz, że w świecie optyki czujesz się najlepiej, czekają na Ciebie studia doktoranckie. Dla najlepszych są one szansą na rozpoczęcie kariery naukowej, uczestnictwo w polskich i europejskich grantach badawczych i wyjazdy na stypendia do prestiżowych zagranicznych ośrodków akademickich.

U­lotka o kierunku Optyka »

Informacje o kierunku Optyka »

Politechnika Wrocławska © 2017