Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Jakość kształcenia

Uchwałą z dn. 26.10.2017 w sprawie oceny programowej na kierunku „fizyka techniczna” prowadzonym na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało temu kierunkowi ocenę: wyróżniającą.

Raport samooceny kierunku Fizyka (marzec 2011 r.) »

Włodzimierz Salejda dr hab. inż., prof. nadzw.
Wacław Urbańczyk prof. dr hab. inż., prof. zw.
Jan Szatkowski dr inż.
Lucjan Jacak prof. dr hab. inż., prof. zw.
Jan Misiewicz prof. dr hab. inż., prof. zw.
Andrzej Radosz, dr hab. inż. prof. nadzw.
Ewa Popko dr hab. prof. nadzw.
Ryszard Gonczarek prof. dr hab. inż., prof. nadzw.
Maciej Muszyński
Urszula Wesołowska mgr inż.

Raport samooceny kierunku Informatyka (listopad 2008 r.) »

prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. zw.
dr Przemysław Kobylański, adiunkt
prof. dr­ hab. Mirosław Kutyłowski, prof. zw.
dr Paweł Zieliński, adiunkt
dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw. PWr
dr Szymon Żeberski, adiunkt

Raport samooceny kierunku Inżynieria materiałowa (maj 2004 r.) »

prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

Raport samooceny kierunku Informatyka (styczeń 2004 r.) »

prof. zw. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Raport samooceny kierunku Fizyka techniczna (lipiec 2003 r.) »

dr hab. inż.Włodzimierz Salejda, prof. PWr

Raport samooceny kierunku Inżynieria materiałowa (sierpień 2002 r.) »

prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz


System oceny i zapewniania jakości kształcenia na Wydziale PPT

Dokument aktualizacja Pobierz
Wydziałowa komisja ds. oceny z zapewniania jakości kształcenia [ -> O wydziale | Struktura organizacyjna | Komisje ]
Oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia przez uczestników kursu 2013-06-04 ­doc-24.png
Oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia przez studentów uczęszczających na wykład 2013-06-04 doc-24.png
Sprawozdanie nr 1 Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia 2012-2014 2014-04-08 ­_pdf-24.png
Sprawozdanie nr 2 Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia 2014-2016 2016-05-31 _pdf-24.png
Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia na WPPT za rok 2016/2017 2017-06-07 _pdf-24.png
Politechnika Wrocławska © 2017