Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Nauki fizyczne - Postępowania habilitacyjne

Marcin Motyka
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  dr inż. Marcin Motyka
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  19.01.2017
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Zbadanie optycznych właściwości obszarów aktywnych laserów półprzewodnikowych na zakres średniej podczerwieni, wykorzystujących struktury z nieciągłością pasm typu drugiego
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  8.11.2017
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

motyka-04.pdf [ .pdf ]

motyka-06.pdf [ .pdf ]

motyka-07.pdf [ .pdf ]

motyka-08.pdf [ .pdf ]

motyka-09.pdf [ .pdf ]

motyka-11a.pdf [ .pdf ]

motyka-11b.pdf [ .pdf ]

motyka-12a.pdf [ .pdf ]

motyka-12b.pdf [ .pdf ]

motyka-12c.pdf [ .pdf ]

motyka-13.pdf [ .pdf ]

motyka-14.pdf [ .pdf ]

Krzysztof Ryczko
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  dr inż. Krzysztof Ryczko
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  27.07.2017
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  [-----]
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  [-----]
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

ryczko-06.pdf [ .pdf ]

ryczko-07.pdf [ .pdf ]

ryczko-11a.pdf [ .pdf ]

Adam Sieradzki
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  dr inż. Adam Sieradzki
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  28.09.2017
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  [-----]
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  [-----]
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

sieradzki-06.pdf [ .pdf ]

sieradzki-07.pdf [ .pdf ]

sieradzki-08.pdf [ .pdf ]

sieradzki-09.pdf [ .pdf ]

sieradzki-11a.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017