Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Nauki fizyczne - Postępowania habilitacyjne

Marcin Motyka
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  dr inż. Marcin Motyka
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  19.01.2017
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  [-----]
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  [-----]
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

motyka-06.pdf [ .pdf ]

motyka-07.pdf [ .pdf ]

motyka-08.pdf [ .pdf ]

motyka-09.pdf [ .pdf ]

motyka-11a.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017