Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Nauki fizyczne - Postępowania habilitacyjne

Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  28.09.2016
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Modelowanie wybranych właściwości optycznych struktur półprzewodnikowych związków III-V
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Jacek Kossut - Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek - Sekretarz Komisji Habilitacyjnej,Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  Dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. nadzw. - Recenzent Komisji Habilitacyjnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,Warszawa
  Prof. dr hab. Maciej Bugajski - Recenzent Komisji Habilitacyjnej, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Prof. dr hab. Piotr Perlin - Recenzent Komisji Habilitacyjnej, Instytut Wysokich Ciśnień, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Prof. dr hab. Marek Grinberg - Członek Komisji Habilitacyjnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk - Członek Komisji Habilitacyjnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

gladysiewicz-kudrawiec-06.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-07.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-08.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-09.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-10.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-11a.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-12a.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-12b.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-12c.pdf [ .pdf ]

Marcin Motyka
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  dr inż. Marcin Motyka
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  19.01.2017
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  [-----]
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  [-----]
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

motyka-06.pdf [ .pdf ]

motyka-07.pdf [ .pdf ]

motyka-08.pdf [ .pdf ]

motyka-09.pdf [ .pdf ]

motyka-11a.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017