Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zakończone

Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  28.09.2016
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Modelowanie wybranych właściwości optycznych struktur półprzewodnikowych związków III-V
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Jacek Kossut - Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek - Sekretarz Komisji Habilitacyjnej,Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  Dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. nadzw. - Recenzent Komisji Habilitacyjnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,Warszawa
  Prof. dr hab. Maciej Bugajski - Recenzent Komisji Habilitacyjnej, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
  Prof. dr hab. Piotr Perlin - Recenzent Komisji Habilitacyjnej, Instytut Wysokich Ciśnień, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Prof. dr hab. Marek Grinberg - Członek Komisji Habilitacyjnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk - Członek Komisji Habilitacyjnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  24.05.2017
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

gladysiewicz-kudrawiec-06.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-07.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-08.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-09.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-10.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-11a.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-11b.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-12a.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-12b.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-12c.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-13.pdf [ .pdf ]

gladysiewicz-kudrawiec-14.pdf [ .pdf ]

Witold Aleksander Jacak
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  dr Witold Aleksander Jacak
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  14.03.2016
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Radiacyjne własności plazmów w metalicznych nanocząstkach i plazmono-polarytonów w metalicznych nano-łańcuchach oraz w układach jonowych wraz z zastosowaniami.
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  prof. dr hab. Janusz Adamowski – przewodniczący - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza
  dr hab. Grzegorz Harań – sekretarz – Politechnika Wrocławska
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik – recenzent - Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
  prof. dr hab. Bogdan Bułka – recenzent - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
  Prof. dr hab. Karol Wysokiński – recenzent - Katedra Fizyki Teoretycznej UMCS w Lublinie
  dr hab. Przemysław Piekarz – członek komisji - Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  prof. dr hab. Antoni Mituś – członek komisji – Politechnika Wrocławska
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  3.11.2016
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

jacak-06a.pdf [ .pdf ]

jacak-06b.pdf [ .pdf ]

jacak-07.pdf [ .pdf ]

jacak-08.pdf [ .pdf ]

jacak-09.pdf [ .pdf ]

jacak-10.pdf [ .pdf ]

jacak-11a.pdf [ .pdf ]

jacak-11b.pdf [ .pdf ]

jacak-12a.pdf [ .pdf ]

jacak-12b.pdf [ .pdf ]

jacak-12c.pdf [ .pdf ]

jacak-13.pdf [ .pdf ]

jacak-14.pdf [ .pdf ]

Katarzyna Roszak
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  Katarzyna Roszak
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  17.092015
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  prof. dr hab. Witold Bardyszewski (Uniwersytet Warszawski) - przewodniczący,
  prof. dr hab. Antoni C. Mituś (Politechnika Wrocłąwska) - sekretarz,
  dr hab. Jerzy Dajka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - recenzent,
  dr hab. Ireneusz Weymann (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - recenzent,
  prof. dr hab. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) - recenzent,
  dr hab. Adam Rycerz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - członek komisji,
  prof. dr hab. Andrzej Radosz (Politechnika Wrocławska) - członek komisji
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  28.09.2016
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

roszak-06.pdf [ .pdf ]

roszak-07.pdf [ .pdf ]

roszak-08.pdf [ .pdf ]

roszak-09.pdf [ .pdf ]

roszak-10a.pdf [ .pdf ]

roszak-10b.pdf [ .pdf ]

roszak-11a.pdf [ .pdf ]

roszak-11b.pdf [ .pdf ]

roszak-12a.pdf [ .pdf ]

roszak-12b.pdf [ .pdf ]

roszak-12c.pdf [ .pdf ]

roszak-13a.pdf [ .pdf ]

roszak-13b.pdf [ .pdf ]

roszak-14.pdf [ .pdf ]

Paweł Scharoch
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  Paweł Scharoch
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  22.09.2015
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Studia obliczeniowe ‘ab initio’ właściwości strukturalnych, elastycznych i elektronowych wybranych układów półprzewodnikowych
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  prof. dr hab. Andrzej Jezierski – przewodniczący - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
  dr hab. Andrzej Janutka – sekretarz – Politechnika Wrocławska
  dr hab. Przemysław Piekarz – recenzent - Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  prof. dr hab. Jacek Majewski –recenzent -  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Prof. Ryszard Buczko – recenzent - Instytut Fizyki PAN
  dr hab. Mariusz Krawiec – członek komisji  - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  dr hab. Włodzimierz Salejda – członek komisji – Politechnika Wrocławska
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  26.01.2017
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

scharoch-06.pdf [ .pdf ]

scharoch-07.pdf [ .pdf ]

scharoch-08.pdf [ .pdf ]

scharoch-09.pdf [ .pdf ]

scharoch-10.pdf [ .pdf ]

scharoch-11a.pdf [ .pdf ]

scharoch-11b.pdf [ .pdf ]

scharoch-12a.pdf [ .pdf ]

scharoch-12b.pdf [ .pdf ]

scharoch-12c.pdf [ .pdf ]

scharoch-13.pdf [ .pdf ]

scharoch-14.pdf [ .pdf ]

Damian Siedlecki
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  Damian Siedlecki
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  11.05.2016
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Badania eksperymentalne i numeryczne modelowanie właściwości optycznych i geometrycznych przedniego segmentu oka.
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. Ryszard Naskręcki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przewodniczący
  Dr hab. Władysław Woźniak – Politechnika Wrocławska – sekretarz
  Dr hab. Marek Kowalczyk - Hernandez – Uniwersytet Warszawski – recenzent
  Prof. Tomasz Dohnalik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – recenzent
  Prof. Piotr Targowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – recenzent
  Prof. Maciej Kolwas – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – członek komisji
  Prof. Ryszard Poprawski – Politechnika Wrocławska - członek komisji
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  26.01.2017
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

siedlecki-06.pdf [ .pdf ]

siedlecki-07.pdf [ .pdf ]

siedlecki-08.pdf [ .pdf ]

siedlecki-09.pdf [ .pdf ]

siedlecki-10.pdf [ .pdf ]

siedlecki-11a.pdf [ .pdf ]

siedlecki-11b.pdf [ .pdf ]

siedlecki-12a.pdf [ .pdf ]

siedlecki-12b.pdf [ .pdf ]

siedlecki-12c.pdf [ .pdf ]

siedlecki-13.pdf [ .pdf ]

siedlecki-14.pdf [ .pdf ]

Gabriela Statkiewicz-Barabach
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie habilitacyjne,
  Gabriela Statkiewicz-Barabach
 2. data wszczęcia postępowania habilitacyjnego,
  7.01.2016
 3. tytuł osiągnięcia naukowego, cyklu publikacji,
  Cykl publikacji pt.: "Wybrane właściwości struktur  światłowodowych z poosiową modulacją współczynnika załamania"
 4. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska członków komisji habilitacyjnej, z podaniem ich funkcji, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  przewodniczący komisji -  prof. Maciej Kolwas - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  sekretarz komisji - dr hab. Jan Masajada - Polietchnika Wrocławska,
  recenzent - prof. Tadeusz Pustelny - Politechnika Śląska w Gliwicach,
  recenzent - prof. Waldemar Wójcik - Politechnika Lubelska,
  recenzent - prof. Tomasz Woliński - Politechnika Warszawska,
  członek komisji - prof. Ewa Weinert-Rączka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  członek komisji - prof. Jan Misiewicz - Politechnika Wrocławska
 5. data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo data odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
  28.09.2016
 6. pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki trzech członków komisji habilitacyjnej,
 7. wniosek habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
 8. autoreferat w języku polskim
 9. autoreferat w języku angielskim,
 10. informacja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu komisji habilitacyjnej,
 11. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej,
  2. nadania stopnia doktora habilitowanego albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 12. recenzje,
 13. uchwałę komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem,
 14. harmonogram przebiegu postępowania.

Pliki do pobrania

statkiewicz-06.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-07.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-08.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-09.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-10.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-11a.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-11b.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-12a.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-12b.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-12c.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-13.pdf [ .pdf ]

statkiewicz-14.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017