Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Nauki fizyczne - Postępowania o nadanie tytułu profesora

Robert Kudrawiec
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora,
  dr hab. inż. Robert Kudrawiec
 2. data wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  8.03.2017
 3. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  prof. dr hab. Tomasz Józef Wojtowicz - Instytut Fizyki PAN
  prof. dr hab. Maria Krystyna Kamińska - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  prof. dr hab. Małgorzata Anna Igalson - Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
  prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
 4. data podjęcia uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora,
  [-----]
 5. data nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  [-----]
 6. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  2. wyznaczenia kandydatów na recenzentów,
  3. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,
 7. autoreferat wraz z ankieta oceny osiągnięć naukowych,
 8. postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopnii Tytułów o powołaniu recenzentów,
 9. recenzje.

Pliki do pobrania

kudrawiec-03.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-06a.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-06b.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-07a.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-07b.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-09a.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-09b.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-09c.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-09d.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-09e.pdf [ .pdf ]

kudrawiec-06c.pdf [ .pdf ]

Grzegorz Sęk
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora,
  dr hab. inż. Grzegorz Sęk
 2. data wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  5.04.2017
 3. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 4. data podjęcia uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora,
  [-----]
 5. data nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  [-----]
 6. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  2. wyznaczenia kandydatów na recenzentów,
  3. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,
 7. autoreferat wraz z ankieta oceny osiągnięć naukowych,
 8. postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopnii Tytułów o powołaniu recenzentów,
 9. recenzje.

Pliki do pobrania

sek-06a.pdf [ .pdf ]

sek-06b.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017