Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zakończone

Ewa Popko
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora,
  dr hab. Ewa Popko
 2. data wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  28.09.2015
 3. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. Małgorzata Igalson politechnika Warszawska
  Prof. Antoni Rogalski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Prof. Jacek Szuber, Politechnika Śląska w Gliwicach
  Prof. Dariusz Wasik, Uniwersytet Warszawski
  Prof. Mirosław Załużny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4. data podjęcia uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora,
  5.05.2016
 5. data nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  9.02.2017
 6. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  2. wyznaczenia kandydatów na recenzentów,
  3. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,
 7. autoreferat wraz z ankieta oceny osiągnięć naukowych,
 8. postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopnii Tytułów o powołaniu recenzentów,
 9. recenzje.

Pliki do pobrania

popko-06a.pdf [ .pdf ]

popko-06b.pdf [ .pdf ]

popko-06c.pdf [ .pdf ]

popko-09a.pdf [ .pdf ]

popko-09b.pdf [ .pdf ]

popko-09c.pdf [ .pdf ]

popko-09d.pdf [ .pdf ]

popko-09e.pdf [ .pdf ]

Katarzyna Weron
 1. stopień, imię i nazwisko osoby, której wszczęto postępowanie o nadanie tytułu profesora,
  dr hab. Katarzyna Weron
 2. data wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  14 maja 2015
 3. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Stanisław Drożdż z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
  Prof. dr hab. Danuta Makowiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
  Prof. dr hab.  Marek Kuś z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Prof.  dr hab. Bogdan Cichocki z Wydziału Fizyki Uniwersytet Warszawskiego
  Prof. dr hab.  Maciej A. Nowak z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 4. data podjęcia uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora,
  25 .02.2016
 5. data nadania tytułu profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  2.12.2016
 6. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora,
  2. wyznaczenia kandydatów na recenzentów,
  3. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,
 7. autoreferat wraz z ankieta oceny osiągnięć naukowych,
 8. postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopnii Tytułów o powołaniu recenzentów,
 9. recenzje.

Pliki do pobrania

sznajd-weron-06a.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-06b.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-06c.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-07.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-08.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-09a.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-09b.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-09c.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-09d.pdf [ .pdf ]

sznajd-weron-09e.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017