Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zakończone

Łukasz Dusanowski
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Łukasz Dusanowski
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. nadzw.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Syperek
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  3.12.­2013­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Dynamika nośników w pojedynczych nadstrukturach epitaksjalnych emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa,
  Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  28.09.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

dusanowski-07a.pdf [ .pdf ]

dusanowski-07b.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08a.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08b.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08bb.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08c.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08d.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08e.pdf [ .pdf ]

dusanowski-08f.pdf [ .pdf ]

dusanowski-09.pdf [ .pdf ]

dusanowski-09b.pdf [ .pdf ]

dusanowski-10.pdf [ .pdf ]

dusanowski-11.pdf [ .pdf ]

dusanowski-12.pdf [ .pdf ]

dusanowski-13a.pdf [ .pdf ]

dusanowski-13b.pdf [ .pdf ]

Marcin Fidrysiak
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  Marcin Fidrysiak
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: Prof. dr hab. Antoni Mituś
  Promotor pomocniczy: Dr inż. Paweł Rusek
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  17.09.2013­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Spin fluctuations in quantum antiferromagnets
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Józef Spałek, Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
  Prof. dr hab. Krzysztof Byczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

fidrysiak-08a.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-08b.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-08c.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-08d.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-08e.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-09a.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-09b.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-10.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-11.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-12.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-13a.pdf [ .pdf ]

fidrysiak-13b.pdf [ .pdf ]

Dorota Grzybowska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Dorota Grzybowska
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Harań, – promotor, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  ­29.01.2008 ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Nadprzewodnictwo w układach ze złamaną symetrią inwersji
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Dr hab. Radosław Szczęśniak, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska,
  Dr hab. Ryszard Wojciechowski, prof. nadzw., Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.11.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

grzybowska-08a.pdf [ .pdf ]

grzybowska-08aa.pdf [ .pdf ]

grzybowska-08b.pdf [ .pdf ]

grzybowska-08bb.pdf [ .pdf ]

grzybowska-08c.pdf [ .pdf ]

grzybowska-08d.pdf [ .pdf ]

grzybowska-08e.pdf [ .pdf ]

grzybowska-10.pdf [ .pdf ]

grzybowska-11.pdf [ .pdf ]

grzybowska-12.pdf [ .pdf ]

grzybowska-13a.pdf [ .pdf ]

grzybowska-13b.pdf [ .pdf ]

grzybowska-13c.pdf [ .pdf ]

grzybowska-13d.pdf [ .pdf ]

Łukasz Janicki
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Łukasz Janicki
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. Robert Kudrawiec, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  26.02.2013­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Badanie rozkładu pól elektrycznych w strukturach półprzewodnikowych na bazie związków III-N
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Tadeusz Suski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa,
  Dr hab. Henryk Teisseyre, Instytut Fizyki PAN, Warszawa.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  5.11.2015
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
  brak
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

janicki-08a.pdf [ .pdf ]

janicki-08b.pdf [ .pdf ]

janicki-08c.pdf [ .pdf ]

janicki-08d.pdf [ .pdf ]

janicki-08e.pdf [ .pdf ]

janicki-09a.pdf [ .pdf ]

janicki-09b.pdf [ .pdf ]

janicki-10.pdf [ .pdf ]

janicki-11.pdf [ .pdf ]

janicki-13a.pdf [ .pdf ]

janicki-13b.pdf [ .pdf ]

Michał Jarema
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Michał Jarema
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: prof. dr hab. Antoni Mituś
  drugi promotor : Prof. Joseph Zyss, Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  3.07.2012­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Analysis of effective non-centrosymmetric orientational ordering of a system of interacting octupolar molecules in an external electrostatic field ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Dr hab. Paweł F. Góra, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
  Prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

jarema-08a.pdf [ .pdf ]

jarema-08b.pdf [ .pdf ]

jarema-08c.pdf [ .pdf ]

jarema-08d.pdf [ .pdf ]

jarema-08e.pdf [ .pdf ]

jarema-09a.pdf [ .pdf ]

jarema-09b.pdf [ .pdf ]

jarema-10.pdf [ .pdf ]

jarema-13a.pdf [ .pdf ]

jarema-13b.pdf [ .pdf ]

Jan Kopaczek
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Jan Kopaczek
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor - dr hab. inż. Robert Kudrawiec, prof. nadzw.
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  17.09.2013 ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Właściwości optyczne struktur półprzewodnikowych grupy III-V rozrzedzanych bizmutem­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski, Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Warszawa,
  Dr hab. Agata Kamińska, prof. nadzw., Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.12.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

kopaczek-07.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08a.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08aa.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08b.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08c.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08d.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08e.pdf [ .pdf ]

kopaczek-08f.pdf [ .pdf ]

kopaczek-09a.pdf [ .pdf ]

kopaczek-09b.pdf [ .pdf ]

kopaczek-10.pdf [ .pdf ]

kopaczek-11.pdf [ .pdf ]

kopaczek-12.pdf [ .pdf ]

kopaczek-13a.pdf [ .pdf ]

kopaczek-13b.pdf [ .pdf ]

Dominik Kowal
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Dominik Kowal
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor - prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  18.06.2013­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Struktury periodyczne w światłowodach polimerowych
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Tomasz Woliński, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska,
  Dr hab. inż. Ryszard Buczyński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  3.11.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

kowal-07.pdf [ .pdf ]

kowal-08a.pdf [ .pdf ]

kowal-08b.pdf [ .pdf ]

kowal-08bb.pdf [ .pdf ]

kowal-08c.pdf [ .pdf ]

kowal-08d.pdf [ .pdf ]

kowal-08e.pdf [ .pdf ]

kowal-08f.pdf [ .pdf ]

kowal-09a.pdf [ .pdf ]

kowal-09b.pdf [ .pdf ]

kowal-10.pdf [ .pdf ]

kowal-11.pdf [ .pdf ]

kowal-12.pdf [ .pdf ]

kowal-13a.pdf [ .pdf ]

kowal-13b.pdf [ .pdf ]

Paweł Mrowiński
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Paweł Mrowiński
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr. hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. nadzw.
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  3.12.2013 ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Optyczne właściwości pojedynczych nanostruktur epitaksjalnych z InAs pod katem zastosowań w nanofotonice
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Grzegorz Karczewski, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa,
  Dr hab. Adam Babiński, prof. nadzw., Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  26.01.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

mrowinski-07.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08a.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08b.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08bb.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08c.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08d.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08e.pdf [ .pdf ]

mrowinski-08f.pdf [ .pdf ]

mrowinski-09a.pdf [ .pdf ]

mrowinski-09b.pdf [ .pdf ]

mrowinski-10.pdf [ .pdf ]

mrowinski-11.pdf [ .pdf ]

mrowinski-12.pdf [ .pdf ]

mrowinski-13a.pdf [ .pdf ]

mrowinski-13b.pdf [ .pdf ]

Maciej Napiórkowski
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Maciej Napiórkowski
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor - prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  18.06.2013­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Światłowody mikrostrukturalne z metalicznymi inkluzjami
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Tomasz Woliński - Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska,
  Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  28.09.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

napiorkowski-07a.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-07b.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-08a.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-08b.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-08c.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-08d.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-08e.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-08f.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-09.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-09b.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-10.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-11.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-12.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-13a.pdf [ .pdf ]

napiorkowski-13b.pdf [ .pdf ]

Maciej Pieczarka
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Maciej Pieczarka
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor - dr. hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  21.10.2014­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Badania kondensatów polarytonów ekscytonowych w półprzewodnikowych mikrownękach optycznych ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Dr hab. Jacek Szczytko, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
  Dr hab. Michał Matuszewski, prof. nadzw., Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  26.09.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

pieczarka-07.pdf [ .pdf ]

pieczarka-08a.pdf [ .pdf ]

pieczarka-08b.pdf [ .pdf ]

pieczarka-08c.pdf [ .pdf ]

pieczarka-08d.pdf [ .pdf ]

pieczarka-08e.pdf [ .pdf ]

pieczarka-08f.pdf [ .pdf ]

pieczarka-09a.pdf [ .pdf ]

pieczarka-09b.pdf [ .pdf ]

pieczarka-10.pdf [ .pdf ]

pieczarka-11.pdf [ .pdf ]

pieczarka-12.pdf [ .pdf ]

pieczarka-13a.pdf [ .pdf ]

pieczarka-13b.pdf [ .pdf ]

Marzena Zdunek (Prętka)
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Marzena Zdunek (Prętka)
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr. hab. Piotr Kurzynowski, prof. nadzw.
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  18 grudnia 2012
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Analiza i zastosowanie osobliwości fazowych i polaryzacyjnych w układach interferencyjno-polaryskopowych
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska,
  Dr hab. Ryszard Buczyński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  24.05.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

pretka-08a.pdf [ .pdf ]

pretka-08b.pdf [ .pdf ]

pretka-08bb.pdf [ .pdf ]

pretka-08c.pdf [ .pdf ]

pretka-08d.pdf [ .pdf ]

pretka-08f.pdf [ .pdf ]

pretka-09a.pdf [ .pdf ]

pretka-09b.pdf [ .pdf ]

pretka-10.pdf [ .pdf ]

pretka-11a.pdf [ .pdf ]

pretka-12a.pdf [ .pdf ]

pretka-13a.pdf [ .pdf ]

pretka-13b.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017