Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Profil wydziału

Wiedza i nowoczesność

Misją Wydziału Podstawowych Problemów Techniki jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ścisłych: fizyki, matematyki i informatyki, a także nauk technicznych związanych z inżynierią biomedyczną. Wiedza i kultura techniczna zdobywane podczas studiów oraz udział w badaniach naukowych przygotowują przyszłych absolwentów WPPT do aktywnego uczestnictwa w rozwoju technicznym i ekonomicznym kraju. Wiedza i umiejętności zdobywane i rozwijane na Wydziale przy współpracy z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, pozwalają przyszłym absolwentom rozumieć, śledzić i współtworzyć szybko rozwijające się dziedziny naukowe, nowe technologie i zaawansowane technicznie urządzenia, metody pomiarowe i diagnostyczne,algorytmy i zaawansowane oprogramowanie.

W s­kład Wydziału Podstawowych Problemów Techniki wchodzą katedry:


Wydział Podstawowych Problemów Techniki ma uprawnienia do nadawania stopni:

  • doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki,
  • doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki
  • doktora nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.
Studia I stopnia ­ ­ ­ ­
Kierunek Specjalność
Fizyka Techniczna Fotonika
Nanoinżynieria
Optyka Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
Optyka Okularowa
Informatyka Informatyka
Inżynieria Kwantowa
­Inżynieria Biomedyczna­­ Elektronika Medyczna
Optyka Biomedyczna
­
Biomechanika inżynierska
Informatyka Medyczna
Studia II stopnia ­ ­ ­ ­ ­
Kierunek Specjalność
­Fizyka
­Fizyka Techniczna Fotonika
Nanoinżynieria
Optyka
Inżynieria Optyczna i Fotoniczna
­Optometria (3 sem.)
Optometria (4 sem.)
Informatyka Algorytmika
Computer Security
­Inżynieria Biomedyczna­ Elektronika Medycz­na
Optyka Biomedyczna
Studia III stopnia ­
Kierunek Specjalność
Nauki fizyczne Fizyka
Nauki matematyczne Matematyka (Uprawnienia zawieszone z mocy prawa do 30 września 2017 roku)
Nauki technic­zne Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
­­
Politechnika Wrocławska © 2017