Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Liczby

L­iczba studentów na kierunkach [stan na 30.11.2016]
I stopień II stopień
Fizyka 2 8
Fizyka Techniczna 196 26
Informatyka 532 66
Inżynieria Biomedyczna 570 28
Inżynieria Kwantowa 66 -
Optyka 305 95
Razem 1671 223
L­iczba studentów na kierunkach [stan na 30.11.2015]
I stopień II stopień
Fizyka 3 9
Fizyka Techniczna 177 22
Matematyka - -
Matematyka Stosowana - -
Inżynieria Biomedyczna 557 17
Informatyka 464 39
Optyka 287 69
Razem 1488 156
L­iczba absolwentów w roku akademickim 2014/2015 na kierunkach
I stopień II stopień
Fizyka 13 10
Fizyka Techniczna 38 14
Matematyka 24 55
Matematyka Stosowana - -
Inżynieria Biomedyczna 102 19
Informatyka 51 15
Optyka 19 34
Razem 247 147

­

L­iczba pracowników na WPPT [stan na 29.02.2016]
profesor doktor habilitowany , zwyczajny 12
profesor doktor habilitowany , nadzwyczajny 4
doktor habilitowany , profesor nadzwyczajny 18
doktor habilitowany 8
doktor 102
docent 2
magister 20
Razem 166

Politechnika Wrocławska © 2017