Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zasłużeni dla Wydziału

Osoby, którym Rada Wydziału przyznała Pamiątkowy Medal „Zasłużony dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki” ­

2015

Prof. dr hab. Karina Weron  

2014

Mgr Monika Macińska  

2013

Prof. dr hab. Jerzy Nowak
Prof. dr hab. Zbigniew Olszak
Prof. dr hab. inż. Janusz Pawlikowski
Dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw.

2012

Prof. dr hab. inż. Tomasz Byczkowski 
Doc. dr inż. Janusz Górniak 
Prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak
Prof. dr hab. Eugeniusz Jagoszewski 
Doc. dr inż. Hanka Karkowska 
Dr hab. inż. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.
Dr Rościsław Rabczuk 
Doc. dr inż. Ireneusz Wilk  

2010

Prof. dr hab. Jerzy Czerwonko
Prof. dr hab. Miron Gaj 
Doc. dr Bronisław Jasek
Prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz 
Prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski 
Prof. dr hab. Aleksander Weron

Politechnika Wrocławska © 2017