Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Oprogramowanie

Microsoft Campus Agreement

Lista oprogramowania biurowego dostępnego dla Pracowników w ramach licencji Microsoft Campus Agreement

 • Windows
 • Windows Server
 • Office
 • Visio
 • Lync

Oprogramowanie dostępne w intranecie PWr.

 1. http://intranet.pwr.wroc.pl
 2. USŁUGI
 3. Oprogramowanie
 4. (zaloguj podając dane do poczty)
  1. Inne (Corel, LabView, Matlab, Origin, Statistica)
  2. Serwery
  3. Campus Agreement
  4. Antywirus
Oprogramowanie dydaktyczne

Lista oprogramowania dydaktycznego dostępnego dla Pracowników [2017-03-27]

 • AcrGis
 • Corel (ClipArt, Photos)
 • LabView
 • Matlab (Linux 64, Windows 32/64)
 • Origin
 • Statistica (EN/PL, zestaw do analiz marketingowych, zestaw medyczny)
 • Antywirus

Oprogramowanie dostępne w intranecie PWr.

 1. http://intranet.pwr.wroc.pl
 2. USŁUGI
 3. Oprogramowanie
 4. (zaloguj podając dane do poczty)
  1. Inne (Corel, LabView, Matlab, Origin, Statistica)
  2. Serwery
  3. Campus Agreement
  4. Antywirus
Microsoft Imagine Premium

Dostęp do Microsoft Imagine Premium (dawnej DreamSpark (dawniej MSDN:AA)) »

Imageine Premium to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Wydział Podstawowych Problemów Techniki, zakupując subskrypcję ImageineX, otrzymał dostęp do oprogramowania firmy Microsoft. Są to m.in.:

 • systemy operacyjne (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7),
 • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
 • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
 • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
 • wersje testowe produktów.

Dostęp do oprogramowania umożliwia ELMS (e-academy License Management System). Jest to aplikacja internetowa pozwalająca na automatyczną dystrybucję oprogramowania zawartego w ImageineX wśród studentów i pracowników dydaktycznych. Po zalogowaniu się do ELMS studenci wydziału mają możliwość ściągnięcia oprogramowania oraz pobrania do niego kluczy.

Aby aktywować swoje konto należy skorzystać z "przypomnienia hasła", podając jako login pracowniczy adres pocztowy.

Administrator MSDNAA WPPT:wppt.msdnaa @ pwr.wroc.pl (student.pwr.wroc.pl lub pwr.wroc.pl.)

Politechnika Wrocławska © 2017