Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Seminarium Fizyki

 • 10 października 2016
  "Real-world quantum technology: The road towards secure quantum communication"
  Prof. Stephan Reitzenstein
 • 17 października 2016
  "3D Topological Insulators based on semi-metallic HgCdTe"
  Prof. E. M. Sheregii
 • 24 października 2016
  "Wetting and spreading in a physicist's practice"
  Prof. Joseph Indekeu
 • 7 listopada 2016
  "Oddziaływania kulombowskie w kropkach kwantowych"
  Prof. Paweł Machnikowski
 • 14 listopada 2016
  "Optyczne właściwości obszarów aktywnych laserów półprzewodnikowych na zakres średniej podczerwieni"
  Dr inż. Marcin Motyka
 • 21 listopada 2016
  "Od neutrin do elektronów i z powrotem: wokół piku kwazielastycznego"
  Prof. dr hab. Jan Sobczyk
 • 28 listopada 2016
  "Nagroda Nobla  z fizyki 2016: Topologiczne przejścia fazowe i co ważne obecnie w tematyce przejść fazowych?"
  Prof. Józef Spałek
 • 5 grudnia 2016
  "Perowskity w zupełnie nowym świetle"
  Prof. Krystian Roleder
 • 12 grudnia 2016
  "Rozpraszanie Ramana w chalkogenkach metali przejściowych - charakteryzacja i więcej"
  Prof. dr hab. Adam Babiński
 • 19 grudnia 2016
  "Wieczna ucieczka przed fałszerzami – cykle technologiczne producenta zabezpieczeń optycznych"
  Dr Adam Heimrath
 •  9 stycznia 2017
  "Zwiększenie wydajności międzypasmowych laserów kaskadowych"
  Dr Krzysztof Ryczko
 • 16 stycznia 2017
  "Złącze tunelowe w strukturach InAlGaN - klucz do nowych aplikacji"
  Prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski
 • 23 stycznia 2017
  "Półprzewodniki IV-VI jako materiały topologiczne"
  Prof. dr hab. Tomasz Story
 • 6 marca 2017
  "Materiały topologiczne z domieszkami magnetycznymi"
  Prof. dr hab. Tomasz Dietl
 • 13 marca 2017
  "Laserowa spektroskopia molekularna z wykorzystaniem zjawiska dyspersjiw pobliżu linii absorpcyjnych i jej zastosowania do detekcji śladowych stężeń gazów"
  Dr Michał Nikodem
 • 20 marca 2017
  "Perspektywy dla nowych materiałów o zwiększonej nieliniowości optycznej"
  Prof. dr hab. Marek Samoć
 • 27 marca 2017
  "Lighting made up of blue light: a revolution by blue light emitting diodes"
  Prof. Sven Höfling
 • 3 kwietnia 2017
  "
  Nanostruktury węglowe oraz wybrane materiały 2D - synteza, właściwości, aplikacje"
  Prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

Politechnika Wrocławska © 2017