Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zarządzenia Dziekana

Kadencja 2016-2020

Nr Dotyczy
Data Pobierz
41 Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia
[ traci moc ZD 3/2012-2016 ]
2017-11-20 _pdf-24.png­
40 Składu Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia
[ traci moc ZD 2/2012-2016 ]
2017-11-20 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 40/2016-2020 2017-11-20 _pdf-24.png­
39 Składów komisji ds. dyplomowania 2017-11-20 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 39/2016-2020 2017-11-20 _pdf-24.png­
38 Składów komisji programowych
[ traci moc ZD 9/2012-2016 ]
2017-11-20 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 38/2016-2020 2017-11-20 _pdf-24.png­
37 Podania ramowego harmonogramu hospitacji w semestrze zimowym 2017/18 2017-10-31 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 37/2016-2020 2017-10-31 _pdf-24.png­
36 Wykazu pracowników Katedr
[traci moc 28/2016-2020]
2017-10-02 _pdf-24.png­
35 Komisji ds. Przewodów Doktorskich [zmiana ZD 49/2012-2016] 2017-09-27 _pdf-24.png­
34 Godzin dziekańskich 2017-09-27 _pdf-24.png­
33 Zasad rozliczania godzin dydaktycznych za prowadzenie prac dyplomowych [ Traci moc: ust. 6 w § 1 Zarządzenia Dziekana nr 56/2012-2016 z dnia 28 października 2015 r. ] 2017-07-06 _pdf-24.png­
32 Zasad przyznawani­a stypendiów doktorantom uczestniczącym w realizacji badań naukowych – tekst jednolity [ traci moc ZD 54/2012-2016 oraz ZD 66/2012-2016 ] 2017-07-06 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 32 2017-07-06 _pdf-24.png­
Załącznik nr 1 do ZD 32 2017-07-06 _doc-24.png­
31 Podania ramowego harmonogramu hospitacji w semestrze letnim 2016/17 2017-04-20 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 31 2017-04-20 _pdf-24.png­
30 Ogłoszenia Regulaminu Konwenty Wydziału 2017-04-06 _pdf-24.png­
29 Powołania Członków Konwentu Wydziału
[traci moc 5/2012-2016]
2017-04-04 _pdf-24.png­
28 Wykazu pracowników Katedr
[traci moc 15/2016-2020] [aktualne 36/2016-2020]
2017-04-04 _pdf-24.png­
27 Godzin dziekańskich na kierunku inżynieria biomedyczna w dniu 27 kwietnia 2017-03-31 _pdf-24.png­
26 Godzin dziekańskich na WPPT 21 i 22 marca 2017 2017-03-15 _pdf-24.png­
25 Powołania kierownika Laboratorium EEiP 2017-03-09 _pdf-24.png­
24 Uzupełnienia składu Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej 2017-02-10 _pdf-24.png­
23 Reagowania na nietypowe zdarzenia medyczne, pożarowe itp. 2017-02-02 _pdf-24.png­
22 Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej 2017-01-30 _pdf-24.png­
21 Nazw Ka­tedr w tłumaczeniu na j. angielski i j. niemiecki 2017-01-27 _pdf-24.png­
20 Powoł­ania Komisji R­ekrutacyjnych na studia doktoranckie na r. ak. 2017/2018 2017-01-26 _pdf-24.png­
19 Dotyczy godzin dziekańskich 14.12.br. na FT i OPT 2016-12-08­ _pdf-24.png­
­18 Dotyczy wykazu be­zpośredniej podległości służbowej­
[ traci ­moc ZD nr 36/2012-2016]
2016-11-23 _pdf-24.png­
17 Dotyczy podania ramowego harmonogramu hospitacji w semestrze zimowym 2016/17 2016-11-23 _pdf-24.png­
­ Załącznik do ZD 17 2016-11-23 _pdf-24.png­
16 Dotyczy powołania Wydziałowego Zespołu ds. Hospitacji Zajęć
[ traci ­moc ZD nr 48/2012-2016]
2016-11-23 _pdf-24.png­
­15 Wykazu pracowników Katedr
[ traci moc ZD 53/2012-2016 ] [aktualne 28/2016-2020]
2016-11-16­ _pdf-24.png­
14 Struktury zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale­
[ traci ­moc ZD nr 7/2016-2020]
2016-11-02 _pdf-24.png­
­13 Powołania Prezydium Rady Wydziału 2016-10-27­ _pdf-24.png­
12 Wprowadzenia Regulaminu WPPT 2016-10-27 _pdf-24.png­
­ Załącznik do ZD 12 – Regulamin Wydziału PPT 2016-10-27 _pdf-24.png­
11 Ustanowienia 2.11.2016 r. dnia dziekańskiego na WPPT 2016-10-26 _pdf-24.png­
­10 Zm­ian w ZD nr 2/2016-2020 i ZD nr 3/ 2016-2020 2016-10-05 _pdf-24.png­
9 Powołania komisji programowych dla prowadzonych kierunków studiów ­
[aktualne 38/2016-2020]
2016-10-03 _pdf-24.png­
­8 Powołania Pełnomocnika Dziekana ds. budżetu 2016-10-03 _pdf-24.png­
7 Struktury zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale­
[ traci moc ZD 51/2012-2016 ]
[aktualne 14/2016-2020]
2016-10-03 _pdf-24.png­
­6 Godzin dziekańskich w dniu 5.10.2016 dla I roku 2016-09-14 _pdf-24.png­
5 Powołania Komisji Konkursowej 2016-09-07 _pdf-24.png­
­4 Powoł­ania Pełnomocników Dziekana
[ traci moc ZD 46/2012-2016 ]
2016-09-06 _pdf-24.png­
3 Zatwierdzenia Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia
[ traci moc ZD 62/2012-2016 ] [aktualne 41/2016-2020]
2016-09-06 _pdf-24.png­
­2 Powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia
[ traci moc ZD 61/2012-2016 ] [aktualne 40/2016-2020]
2016-09-05 _pdf-24.png­
­Zachowania ­m­­ocy zarządzeń z kadencji 2012-2016 2016-09-01 _pdf-24.png

Politechnika Wrocławska © 2017