Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zarządzenia Dziekana

Kadencja 2016-2020

Nr Dotyczy
Data Pobierz

31

Dotyczy podania ramowego harmonogramu hospitacji w semestrze letnim 2016/17 2017-04-20 _pdf-24.png­
Załącznik do ZD 31 2017-04-20 _pdf-24.png­

30

Ogłoszenia Regulaminu Konwenty Wydziału 2017-04-06 _pdf-24.png­

29

Powołania Członków Konwentu Wydziału
[traci moc 5/2012-2016]
2017-04-04 _pdf-24.png­

28

Wykazu pracowników Katedr
[traci moc 15/2016-2020]
2017-04-04 _pdf-24.png­

27

Godzin dziekańskich na kierunku inżynieria biomedyczna w dniu 27 kwietnia 2017-03-31 _pdf-24.png­

26

Godzin dziekańskich na WPPT 21 i 22 marca 2017 2017-03-15 _pdf-24.png­

25

Powołania kierownika Laboratorium EEiP 2017-03-09 _pdf-24.png­

24

Uzupełnienia składu Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej 2017-02-10 _pdf-24.png­

23

Reagowania na nietypowe zdarzenia medyczne, pożarowe itp. 2017-02-02 _pdf-24.png­

22

Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej 2017-01-30 _pdf-24.png­

21

Nazw Ka­tedr w tłumaczeniu na j. angielski i j. niemiecki 2017-01-27 _pdf-24.png­

20

Powoł­ania Komisji R­ekrutacyjnych na studia doktoranckie na r. ak. 2017/2018 2017-01-26 _pdf-24.png­

19

Dotyczy godzin dziekańskich 14.12.br. na FT i OPT 2016-12-08­ _pdf-24.png­
­18

Dotyczy wykazu be­zpośredniej podległości służbowej­

[ traci ­moc ZD nr 36/2012-2016]
2016-11-23 _pdf-24.png­

17

Dotyczy podania ramowego harmonogramu hospitacji w semestrze zimowym 2016/17 2016-11-23 _pdf-24.png­
­ Zał. do ZD 17 2016-11-23 _pdf-24.png­

16

Dotyczy powołania Wydziałowego Zespołu ds. Hospitacji Zajęć

[ traci ­moc ZD nr 48/2012-2016]

2016-11-23 _pdf-24.png­
­15

Wykazu pracowników Katedr
[ traci moc ZD 53/2012-2016 ] [aktualne 28/2016-2020]

2016-11-16­ _pdf-24.png­

14

Struktury zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale­
[ traci ­moc ZD nr 7/2016-2020]

2016-11-02 _pdf-24.png­
­13 Powołania Prezydium Rady Wydziału 2016-10-27­ _pdf-24.png­

12

Wprowadzenia Regulaminu WPPT

2016-10-27 _pdf-24.png­
­ Zał. do ZD 12 – Regulamin Wydziału PPT 2016-10-27 _pdf-24.png­

11

Ustanowienia 2.11.2016 r. dnia dziekańskiego na WPPT

2016-10-26 _pdf-24.png­
­10 Zm­ian w ZD nr 2/2016-2020 i ZD nr 3/ 2016-2020 2016-10-05 _pdf-24.png­

9

Powołania komisji programowych dla prowadzonych kierunków studiów ­

2016-10-03 _pdf-24.png­
­8 Powołania Pełnomocnika Dziekana ds. budżetu 2016-10-03 _pdf-24.png­

7

Struktury zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale­
[ traci moc ZD 51/2012-2016 ]
[aktualne 14/2016-2020]

2016-10-03 _pdf-24.png­
­

­6

Godzin dziekańskich w dniu 5.10.2016 dla I roku 2016-09-14 _pdf-24.png­

5

Powołania Komisji Konkursowej

2016-09-07 _pdf-24.png­
­

4

Powoł­ania Pełnomocników Dziekana

[ traci moc ZD 46/2012-2016 ]

2016-09-06 _pdf-24.png­

3

Zatwierdzenia Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz ds. Oceny Jakości Kształcenia
[ traci moc ZD 62/2012-2016 ]

2016-09-06 _pdf-24.png­
­

2

Powołania Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia

[ traci moc ZD 61/2012-2016 ]

2016-09-05 _pdf-24.png­

­Zachowania ­m­­ocy zarządzeń z kadencji 2012-2016

2016-09-01 _pdf-24.png
Politechnika Wrocławska © 2017