Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Dyplomanci

Dokument

­­DOC
BARDZO WAŻNE TERMINY dla studentów ostatniego semestru I stopnia (tryb odbywania zajęć - 10 tygodni) ­­_doc-32.png
BARDZO WAŻNE TERMINY dla studentów ostatniego semestru II stopnia (tryb odbywania zajęć - 15 tygodni) ­­ doc_32.png
Załącznik 1 -­ Oświadczenie studenta ­­doc_32.png
Załącznik 2 - Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej ­­doc_32.png
Załącznik 3 - Strona tytułowa ­­doc_32.png
Załącznik 4a -Ocena projektu inżynierskiego ­­doc_32.png
Załącznik 4b - Ocena pracy dyplomowej / magisterskiej ­­doc_32.png
Załącznik 5 - Karta Absolwenta ­­doc_32.png
Załącznik A ­­doc_32.png
­Załącznik B ­­­doc_32.png
Załącznik C - Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych ­­doc_32.png

­

Politechnika Wrocławska © 2017