Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Dyplomanci

Dokument

­
BARDZO WAŻNE TERMINY dla studentów ostatniego semestru I stopnia i II stopnia
­­_pdf-32.png
Załącznik 1 -­ Oświadczenie studenta ­­doc_32.png
Załącznik 2 - Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej ­­doc_32.png
Załącznik 3 - Strona tytułowa ­­doc_32.png
Załącznik 4a -Ocena projektu inżynierskiego ­­doc_32.png
Załącznik 4b - Ocena pracy dyplomowej / magisterskiej ­­doc_32.png
Załącznik 5 - Karta Absolwenta ­­doc_32.png
Załącznik A ­­doc_32.png
­Załącznik B ­­­doc_32.png
Załącznik C - Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych ­­doc_32.png

­

Politechnika Wrocławska © 2017