Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Godziny dziekańskie dla studentów 3. roku studiów I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna

Data: 27.04.2017
Godzina: 09:00 - 16:00

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 27/2016-2020
z dnia 31 marca 2017 r.


§ 1
W celu umożliwienia studentom wzięcia udziału w sympozjum naukowo-technicznym WASABI  ogłaszam godziny dziekańskie dla  studentów  3.  roku  studiów I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 16.00

Politechnika Wrocławska © 2017