Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Data: 20.03.2017
Miejsce wydarzenia: bud. A-1, sala nr 322
Godzina: 11:15

Perspektywy dla nowych materiałów o zwiększonej nieliniowości optycznej

Prof. dr hab. Marek Samoć
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska © 2017