Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kursy przygotowawcze

Kurs przygotowawczy z fizyki


UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o przedłużeniu zapisów na kurs przygotowawczy z fizyki i w związku z tym uległ również zmianie termin pierwszych zajęć:  20 październik (grupa piątkowa) i 21 październik ( grupa sobotnia). 
Zapraszamy na kurs przygotowujący do zdawania matury z fizyki przygotowany i prowadzony przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych, planujących zdawanie fizyki na egzaminie maturalnym lub zamierzających studiować na kierunkach technicznych i przyrodniczych, posiadających w programie studiów przedmiot: fizyka. Zapraszamy również uczniów klas przedmaturalnych planujących w przyszłości studiowanie na kierunkach technicznych, a którzy w szkole zrealizowali jedynie kurs fizyki na poziomie podstawowym.

Podczas zajęć przypomniane/uzupełnione zostaną  wiadomości z fizyki na poziomie rozszerzonym oraz omawiane będą rozwiązania  typowych zadań pojawiające się na egzaminie maturalnym.
Celem kursu jest:

  • powtórzenie, usystematyzowanie oraz uzupełnienie wiadomości z fizyki na poziomie rozszerzonym,
  • rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz dynamiki procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i urządzeniach technicznych,
  • zdobywanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań maturalnych, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi OKE.

Organizator
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych  Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej


Czas trwania
Planowane rozpoczęcie kursu to: 29 wrzesień (grupa piątkowa) i 30 wrzesień ( grupa sobotnia).
Planowane zakończenie to początek lutego 2018.


Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin czyli 15 spotkań po 2 godziny. Do wyboru jest jeden z terminów :

(A)    piątek 17:05 – 18:45 lub (B) sobota 11:15 – 12: 55.


Informacje i zapisy
mailowo: Katarzyna.Holweg@pwr.edu.pl lub dziekan.wppt@pwr.edu.pl
(proszę, podać imię, nazwisko i wybraną grupę, adres e-mail do korespondencji i telefon)
telefonicznie: 71 320 43 79 lub 71 320 25 23 lub 71 320 40 81
osobiście: dziekanat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
                 Gmach Główny, budynek A-1, pok. 207,
                 Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub/i zamknięcia grup(y) jeśli do dnia 27.09.2017 r. nie zgłosi się minimalna liczba chętnych.

Kurs odpłatny i kosztuje 400 PLN.

Informacje o formie płatności znajdą się wkrótce.

Zapraszamy!


Politechnika Wrocławska © 2017