Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Komisja ds. Finansowania Działalności Studenckiej

Data: 20.04.2017

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Na posiedzeniu będą rozpatrywane wnioski kategorii K oraz będą opiniowane wnioski o dofinansowanie w ramach budżetu preinkubacyjnego. Wnioski można składać do dnia 05.05.2017 do godziny 14:00 w Dziekanacie WPPT (dokumentacje przyjmuje pani Katarzyna Holweg-Zawiasa).

W dniu 25.04.2017 o godzinie 9:15 w 504b/A1 odbędzie się spotkanie szkoleniowe dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie. Na szkoleniu zostaną przedstawione warunki finansowania, wydziałowe kryteria oceny wniosków, zalecenia dotyczące opracowania budżetu projektu, będzie także omówiony przykładowy wniosek. Odbycie szkolenia wydziałowego jest obowiązkowe dla wnioskodawców (wystarczy jednorazowe uczestnictwo).

Politechnika Wrocławska © 2017