Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Nauki technic­zne - Przewody doktorskie

Clara Llorens-Quintana
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Clara Llorens-Quintana
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: dr hab. inż. Daoud Robert Iskander, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  8.11.2017
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Metody nieinwazyjnego pomiaru i analizy jakości filmu łzowego, (Methods for non-invasive measurement and analysis of tear film quality)
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

quintana-08a.pdf [ .pdf ]

Maryam Mousavi
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Maryam Mousavi
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: dr hab. inż. Daoud Robert Iskander, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  8.11.2017
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Badanie wpływu długotrwałego użytkowania jednodniowych soczewek kontaktowych na fizjologię oka, (The impact of long-term wear of modern daily disposable contact lenses on ocular physiology);
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

mousavi-08a.pdf [ .pdf ]

Maciej Bartuzel
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Maciej Bartuzel
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Daoud Robert Iskander, prof. nadzw.,, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  drugiego promotora  – dr hab. inż. Jan Masajada, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  kopromotor – prof. Norberto Lopez-Gil, Uniwersytet Murcji, Hiszpania;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  25.06.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Dynamika aberracji frontu falowego w zastosowaniach do badań oka ludzkiego
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

bartuzel-08a.pdf [ .pdf ]

Magdalena Cieślak
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Magdalena Cieślak
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw., Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy - dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  8.03.2017­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

cieslak-08a.pdf [ .pdf ]

Alejandra Consejo
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Alejandra Consejo
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: dr hab. inż. D. Robert Iskander, prof. nadzw.
  kopromotor: dr Hema Radhakrishnan
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  8.12.2016­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Wpływ wieku, akomodacji oraz użytkowania soczewek kontaktowych na przedni odcinek oka
  (The Anterior Eye Surface: Age, Accommodation and Contact Lens Wear)
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń;
  Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  5.07.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

consejo-08a.pdf [ .pdf ]

consejo-08b.pdf [ .pdf ]

consejo-08c.pdf [ .pdf ]

consejo-08d.pdf [ .pdf ]

consejo-08dd.pdf [ .pdf ]

consejo-08f.pdf [ .pdf ]

consejo-09a.pdf [ .pdf ]

consejo-09b.pdf [ .pdf ]

consejo-10.pdf [ .pdf ]

consejo-11a.pdf [ .pdf ]

consejo-12a.pdf [ .pdf ]

consejo-13a.pdf [ .pdf ]

consejo-13b.pdf [ .pdf ]

Dominik Drabik
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
   mgr inż. Dominik Drabik
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – prof. dr. hab. inż. Marek Langner, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  14.09.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Rozwój metod doświadczalnych do wyznaczania parametrów mechanicznych błon lipidowych;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

drabik-08a.pdf [ .pdf ]

Kaja Frączkowska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Kaja Frączkowska
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  drugi promotor – dr hab. Jan Masajada, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  promotor  pomocniczy – dr inż. Sebastian Kraszewski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  10.12.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Badanie właściwości mechanicznych oraz zmian nanostrukturalnych zachodzących w strukturach komórkowych, indukowanych antybiotykami aminoglikozydowymi i antracyklinowymi stosowanymi w chemioterapii nowotworów złośliwych
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

fraczkowska-08a.pdf [ .pdf ]

Malwina Geniusz
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Malwina Geniusz
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Marek Zając, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  drugi promotor – dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw., Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  5.07.2017­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Wpływ procesów starzeniowych na właściwości odwzorowujące sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Zofia Katarzyna Drzazga, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
  Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

geniusz-08a.pdf [ .pdf ]

geniusz-08b.pdf [ .pdf ]

geniusz-08c.pdf [ .pdf ]

geniusz-08d.pdf [ .pdf ]

geniusz-11.pdf [ .pdf ]

geniusz-12.pdf [ .pdf ]

Daria Głogocka
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Daria Głogocka
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – prof. dr hab. inż. Marek Langner,, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  drugi promotor – prof. dr hab. Martin Hof, Czeska Akademia Nauk w Pradze
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  22.05.2014­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Oddziaływanie jonów srebra i chromu z tkanką kostną
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

glogocka-08a.pdf [ .pdf ]

Karolina Grzeszczuk-Kuć
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: prof. dr hab. Małgorzata Komorowska
  drugi promotor: dr. hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw., Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy: dr. inż. Tomasz Walski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  02.06.2016­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na wybrane parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

grzeszczuk-08a.pdf [ .pdf ]

grzeszczuk-08b.pdf [ .pdf ]

Wojciech Jopek
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Wojciech Jopek
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – prof. dr. hab. inż. Marek Langner, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  drugi promotor  – prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski;
  promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Przybyło, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska,
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  14.09.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Optymalizacja biomanipulatora typu ręka człowieka do zastosowania w celach protetycznych dla pacjentów z różnym stopniem amputacji;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

jopek-08a.pdf [ .pdf ]

Klaudia Kozłowska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Klaudia Kozłowska 
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  p­romotor: dr hab. inż. Mirosław Łątka
  drugi promotor: ­dr hab. n. med. Adam Wichniak
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  8.12.2016­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Ilościowa analiza spowolnienia psychomotorycznego i kontroli równowagi w ocenie stanu klinicznego pacjentów z chorobami afektywnymi  ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

kozlowska-08a.pdf [ .pdf ]

Monika Kurczyńska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Monika Kurczyńska
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr. hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  10.04.2014­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Ocena jakości modeli białek na podstawie parametrów energetycznych i funkcjonalnych modeli przepływowych
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

kurczynska-08a.pdf [ .pdf ]

Maciej Łukawski
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Maciej Łukawski
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: prof. dr. hab. inż. Marek Langner, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Przybyło, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  02.06­.2016­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Nośnik leków z możliwością kontrolowanego uwalniania indukowanego falą mechaniczną;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

lukawski-08a.pdf [ .pdf ]

Tomasz Melcer
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Tomasz Melcer
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. D. Robert Iskander, prof. nadzw. z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
  drugi promotor  – dr hab. inż. Piotr Kurzynowski, prof. nadzw. z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
  promotor pomocniczy – dr inż. Monika Danielewska z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  05.03.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Aplikacja szeregów czasowych w metodach diagnostyki oka;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

melcer-08a.pdf [ .pdf ]

Adam Oleszko
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Adam Oleszko
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – prof. dr. hab. Małgorzata Komorowska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  drugi promotor – dr hab. Jadwiga Hartwich, Wydział Farmaceutyczny,  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  promotor  pomocniczy – dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  9.07.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej do klinicznych badań lipidów i lipoprotein krwi człowieka;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

oleszko-08a.pdf [ .pdf ]

oleszko-08b.pdf [ .pdf ]

Michał Placek
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Michał Placek
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej;
  kopromotor  – dr Peter Smielewski, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, UK
  promotor pomocniczy – dr inż. Paweł Wachel,  Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  24.05.2015­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

placek-08a.pdf [ .pdf ]

Mateusz Popek
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Mateusz Popek
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Daoud Robert Iskander, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy  – dr inż. Monika Danielewska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  5.04.2017­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Rozwój technik uwydatniania sfilmowanego ruchu do zastosowań biomedycznych;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

popek-08a.pdf [ .pdf ]

Monika Ratajczak
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Monika Ratajczak
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Wydział Mechaniczny, Uniwersyt­et Zielonogórski;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  31.03.2016 ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Analiza odkształceń struktur mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

ratajczak-08a.pdf [ .pdf ]

ratajczak-08b.pdf [ .pdf ]

ratajczak-08c.pdf [ .pdf ]

ratajczak-08d.pdf [ .pdf ]

ratajczak-11.pdf [ .pdf ]

ratajczak-12.pdf [ .pdf ]

Marta Rogowska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Marta Rogowska
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr. hab. inż. Daoud Robert Iskander, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy – dr inż. Sylwia Szotek, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  02.06.2016­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Pomiar i analiza właściwości biomechanicznych rogówki oka i ich zależności od wieku;  ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
  Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  14.06.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

rogowska-07.pdf [ .pdf ]

rogowska-08a.pdf [ .pdf ]

rogowska-08b.pdf [ .pdf ]

rogowska-08c.pdf [ .pdf ]

rogowska-08d.pdf [ .pdf ]

rogowska-08f.pdf [ .pdf ]

rogowska-08g.pdf [ .pdf ]

rogowska-10.pdf [ .pdf ]

rogowska-11a.pdf [ .pdf ]

rogowska-12a.pdf [ .pdf ]

rogowska-13a.pdf [ .pdf ]

rogowska-13b.pdf [ .pdf ]

Kamila Szostak
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Kamila Szostak
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: prof. dr. hab. inż. Marek Langner, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Przybyło, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  02.06.2016­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Komórkowy model farmakokinetyczny przeznaczony do testowania kierowanych nośników leków;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

szostak-08a.pdf [ .pdf ]

Agnieszka Uryga
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Agnieszka Uryga
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  kopromotor - prof. dr hab. inż. Marek Czosnyka, Division of Neurosurgery, University of Cambridge, UK;
  promotor pomocniczy  – dr n. med. Małgorzata Burzyńska, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  5.04.2017­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Badania modelowe dynamiki przepływu mózgowego krwi
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

uryga-08a.pdf [ .pdf ]

Paweł Woźniak
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Paweł Woźniak
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.,, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
  kopromotor – prof. Gert Vriend, Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  23.10.2014­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych. (Supporting protein tertiary structure modelling with contact sites prediction methods)
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Wiesław Nowak, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  Dr hab. inż. Marta Szachniuk, prof. nadzw., Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

wozniak-08a.pdf [ .pdf ]

wozniak-08b.pdf [ .pdf ]

wozniak-08c.pdf [ .pdf ]

wozniak-08d.pdf [ .pdf ]

wozniak-11.pdf [ .pdf ]

wozniak-12.pdf [ .pdf ]

Magdalena Żulpo
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Magdalena Żulpo
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr. hab. Krystian Kubica, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy – dr Joanna Balbus, Wydział Matematyki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  02.06.2016­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne modeli homeostazy cholesterolu w organizmie człowieka;  ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  [-----]
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

zuplo-08a.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017