Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Koła naukowe

­­­­
Biofizyczne Koło Naukowe MICELA
www (zbiorcza)
email
­siedziba D-1, pok. 02
Opiekun naukowy dr hab. inż. Marek Langner
Biofizyczne Koło Naukowe Micela jest prężnie działającym międzywydziałowym kołem naukowym, którego członkowie rozwijają swoje zainteresowania wykonując projekty badawcze w zakresie biofizyki błon lipidowych, detekcji jonów metali w materiałach biologicznych, oraz procesów technologicznych dotyczących kierowanych nośników leków. Działalność w Kole Naukowym Micela pozwala wykorzystać i poszerzyć umiejętności nabyte podczas studiów, a otrzymane wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach naukowych. Studenci w oparciu o czytaną literaturę naukową mogę również proponować i rozwijają swoje własne tematy badawcze.

­Koło Naukowe SPIE

www http://osa-spie.pwr.wroc.pl
email spie@pwr.edu.pl
facebook [link]
siedziba
Opiekun naukowy prof. Wacław Urbańczyk
Koło rozpoczęło swoją działalność na Politechnice Wrocławskiej w 2004 roku. SPIE Student Chapter Wrocław University of Technology stanowi część międzynarodowej organizacji International Society for Optics and Photonics (SPIE). Członkami Koła są zarówno studenci, jak i doktoranci studiujący na różnych Wydziałach PWr. Ideą Koła jest zrzeszanie osób interesujących i zajmujących się optyką i fotoniką. Działalność Koła obejmuje organizację różnego rodzaju pokazów, konkursów, konferencji naukowych, wykładów i warsztatów. Członkowie Koła zaangażowani są również w prace naukowo-badawcze oraz technologiczno-badawcze, a wyniki swoich badań prezentują na licznych konferencjach oraz publikują w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Koło SPIE ściśle współpracuje z OSA Student Chapter, a przejawem tej współpracy jest między innymi Wielki Konkurs Laser Khet 2.0.

­Studenckie Koło Naukowe Optyki Widzenia Visus

www http://www.visus.pwr.wroc.pl
email visus@pwr.wroc.pl
siedziba Pracownia Optyki Widzenia, p.18/6-7 bud. A1
Opiekun naukowy dr hab. inż. Marek Zając

­Studenckie Koło Naukowe FOTON

www http://www.foton.pwr.wroc.pl
email
siedziba
Opiekun naukowy dr hab. inż. Jan Masajada
dr hab. inż. Piotr Kurzynowski

Koło to powstało na skutek chęci zdobywania coraz większej ilości wiedzy poprzez realizację projektów wymyślonych przez nas, a nie przez profesorów, doktorów czy innych pracowników Politechniki Wrocławskiej. Współpracujemy z podobnymi organizacjami, czynnie uczestniczymy w ważnych konferencjach, rozwijamy własne projekty tj. Kryptografię kwantową, czy Modulator SLM. Jesteśmy głównie grupą studentów z wydziału Podstawowych Problemów Techniki, ale nie tylko. Są wśród nas zapaleni numerycy, teoretycy, laboranci. Pragniemy współpracować z każdym, kto pragnie wiedzy i kto znajduje w sobie nieodpartą potrzebę realizacji różnych projektów.

­Koło Naukowe Studentów Informatyki

www http://www.knsi.pwr.wroc.pl
email
siedziba
Opiekun naukowy dr Przemysław Kobylański
Członkowie Koła dzielą się na grupy, które zajmują się wybranymi aspektami teoretycznej i praktycznej informatyki. Od czasu do czasu organizowane są wykłady na tematy zaproponowane przez uczestników Koła. Wykłady prowadzone są przez pracowników Politechniki Wrocławskiej oraz studentów będących członkami Koła. W ramach Koła organizowane są również warsztaty przyjmujące formę cyklu spotkań łączących prezentację zaawansowanych narzędzi informatycznych z możliwością praktycznego ich przećwiczenia.

­Akademickie Koło Naukowe BioNanopor

www

http://www.ibp.pwr.wroc.pl/KotulskaLab/bionanopor.php
http://www.facebook.com/AknBionanopor

email bionanopor@gmail.com
siedziba
Opiekun naukowy dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
Koło prowadzi badania nad strukturą i funkcjonowaniem nano-dziur występujących w błonach komórkowych. Zaliczają się do nich m.in. naturalnie występujące białkowe kanały jonowe oraz generowane polem elektrycznym elektropory. Badania są prowadzone w oparciu o metody bioinformatyczne (kanały białkowe) oraz metody doświadczalne oraz biofizyczne (elektropory).

­Koło Naukowe OSA

www http://osa-spie.pwr.wroc.pl
email osachapter@pwr.edu.pl
facebook [link]
siedziba
Opiekun naukowy dr inż. Artur Podhorodecki
Koło Naukowe OSA Student Chapter Wrocław University of Technology zrzesza studentów i doktorantów różnych wydziałów zajmujących się optyką oraz pokrewnymi dziedzinami nauki. Koło rozpoczęło swoją działalność na Politechnice Wrocławskiej w 2007 roku i wywodzi się z międzynarodowej organizacji Optical Society (OSA). Celem Koła Naukowego OSA Student Chapter jest popularyzacja i propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz studentów wiedzy z zakresu optyki i fotoniki, a także współpraca i wymiana doświadczeń ze specjalistami z różnych ośrodków badawczych. Cele te są osiągane między innymi poprzez organizowanie pokazów i warsztatów w szkołach, organizację konferencji oraz wykładów zaproszonych gości, bądź też udział w różnego rodzaju badaniach (np. badania przesiewowe wzroku dzieci). Koło OSA ściśle współpracuje ze SPIE Student Chapter, a przejawem tej współpracy jest między innymi Wielki Konkurs Laser Khet 2.0.

­Koło Naukowe Nanoinżynierii NANOIN

www http://www.nanoin.pwr.wroc.pl
email kolo.nanoinzynierii@pwr.wroc.pl
siedziba
Opiekun naukowy dr inż. Grzegorz Sęk (664-467-844)

­Akademickie Koło Naukowe SEnS-Software Engineering Society

www
email
siedziba
Opiekun naukowy dr inż. Lech Madeyski

Międzywydziałowe Koło Naukowe Photonics and Bionanotechnology

Association of Monabiphot Students, Alumni and Friends - PhoBiA

www http://www.phobia.pwr.wroc.pl
email phobia@student.pwr.wroc.pl
siedziba ­bud. A-3, pok. 220a
Opiekun naukowy dr Katarzyna Matczyszyn
dr inż. Mateusz Bański

­Koło Naukowe Fizyków Nabla

www http://www.nabla.pwr.wroc.pl
email nabla@pwr.wroc.pl
siedziba bud. A-1 pok. 320a
Opiekun naukowy prof. Karina Weron
prof. Włodzimierz Salejda
dr inż. Piotr Biegański
Koło zajmuje się popularyzacją wiedzy wśród studentów z zakresu aktualnie prowadzonych badań naukowych. Daje także możliwość tworzenia i prezentowania prac zarówno z tematów praktycznych (np. metody numeryczne), jak i czystej teorii (np. dynamika układów złożonych).

Koło Naukowe Biomedica

www http://biomedica.pwr.wroc.pl
email biomedica@biomedica.pwr.wroc.pl
siedziba bud. D-1 pok. 04
Opiekun naukowy dr inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża
Akademickie Koło Naukowe BIOMEDICA powstało jesienią 2009 roku z inicjatywy grupy studentów Inżynierii Biomedycznej pierwszego rocznika realizującego studia w trójstopniowym systemie bolońskim. 13 stycznia 2010 roku decyzją J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej AKN BIOMEDICA zostało wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich prowadzonego przez Uczelnię w grupie Kół Naukowych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, rozdział 4 art. 204).

Koło Naukowe BioModel

www www.biomodel.pwr.wroc.pl
email
siedziba
Opiekun naukowy dr hab. Krystian Kubica
Celem naszego koła jest analiza różnych zjawisk biologicznych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Zajmujemy się modelowaniem takich procesów jak przebudowa tkanki kostnej gąbczastej, przepływ krwi w naczyniach krwionośnych czy termoregulacja. Ostatnio realizujemy również projekty pompy perystaltycznej oraz nowoczesnego puls oksymetru. W swoich pracach szczególny nacisk kładziemy na modelowanie procesów patologicznych lub możliwość oceny i obserwacji tych procesów.

Koło Naukowe BEAN

www bean.pwr.edu.pl
email knbean.pwr@gmail.com
siedziba bud. D-1 pok. 117a
Opiekun naukowy dr hab.inż. Mirosław Łątka
dr inż. Tomasz Grysiński
Zajmujemy się zastosowaniem informatyki i elektroniki w medycynie, a członkami koła są głównie studenci inżynierii biomedycznej. Chętnie podejmujemy współpracę ze studentami innych kierunków. W ramach działania naszego koła poszerzamy swoją wiedzę o nowych technologiach w medycynie, a także tworzymy własne projekty, które są atrakcyjne i interaktywne, łącząc w ten sposób oba kręgi naszych naukowych zainteresowań.

­

Politechnika Wrocławska © 2017