Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Program studiów

Nowe plany i programy studiów (dla studentów, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2017 r.) ­

Studia I stopnia

Kierunek Specjalność Plan ­­Program
­Fizyka Fizyka pdf_mini_g.jpg pdf_mini_g.jpg
Fizyki Odnawialnych Źródeł Energii pdf_mini_g.jpg ­pdf_mini_g.jpg
Fizyka Techniczna Fotonika _pdf-24.png pdf_mini.jpg
Nanoinżynieria pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Informatyka Informatyka pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
­Inżynieria Biomedyczna­­ Elektronika Medyczna pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Optyka Biomedyczna
­
pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Biomechanika inżynierska pdf_mini.jpg ­­pdf_mini.jpg
Informatyka Medyczna pdf_mini.jpg ­­pdf_mini.jpg
Inżynieria Kwantowa pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Optyka Inżynieria Optyczna i Fotoniczna pdf_mini.jpg ­pdf_mini.jpg
Optyka Okularowa pdf_mini.jpg ­pdf_mini.jpg

Studia II stopnia ­

Kierunek Specjalność Plan ­­Program
­ Fizyka ­pdf_mini.jpg ­pdf_mini.jpg
­Fizyka Techniczna Fotonika pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Nanoinżynieria pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Optyka
Inżynieria Optyczna i Fotoniczna pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
­Optometria (3 sem.) pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Optometria (4 sem.) pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Informatyka Algorytmika pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Computer Security pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
­Inżynieria Biomedyczna­ Elektronika Medycz­na ­pdf_mini.jpg pdf_mini.jpg
Optyka Biomedyczna pdf_mini.jpg ­pdf_mini.jpg­

Studia III stopnia­

Kierunek Specjalność
Fizyka Fizyka

­­­

Politechnika Wrocławska © 2017