Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Podania i załączniki

Obowiązujące wzory podań i załączników niedostępnych w systemie Edukacja.CL

 • urlop dziekański
  Podanie o zgodę na urlop dziekański należy wygenerować w systemie Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej. Podanie należy złożyć z załącznikiem: załącznik do podania - urlop dziekański »

 • studiowanie bez wpisu na semestr
  Podanie o zgodę na studiowanie bez wpisu na semestr mogą składać studenci po urlopie. Wniosek należy wygenerować w systemie Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej. Podanie należy złożyć z załącznikiem: załącznik do podania - studiowanie bez wpisu »

 • realizacja kursu bez odbywania zajęć
  Wniosek w formie papierowej można złożyć w dziekanacie tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego. Wzór wniosku: realizacja kursu bez odbywania zajęć »

 • wpis na semestr z przekroczonym deficytem punktowym
  Podania o wpis z przekroczonym deficytem punktowym można złożyć jeśli dopuszczalny deficyt nie został przekroczony o więcej niż 3 punkty. Podania nie mogą składać studenci pierwszego semestru. Wzór wniosku: przekroczony deficyt »

 • zmiana kodu kursu
  Podanie dotyczy zgody na realizację zaległych kursów, których kody w aktualnym planie studiów uległy zmianie. Wzór wniosku: zmiana kodu kursu »
Politechnika Wrocławska © 2017