Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Podania i załączniki

Podania

Obowiązujące wzory podań niedostępnych w systemie Edukacja.CL

 • realizacja kursu w trybie 10-tygodniowym
  Wniosek w formie papierowej można złożyć w dziekanacie tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego. Podanie składają studenci, którzy mają zaległy kurs oferowany w semestrze zimowym i w kolejnym semestrze będą realizowali kurs „Praca dyplomowa” oraz pozostałe kursy z planu studiów według 10-tygodniowego kalendarza zajęć (spełniają warunki wpisu na ostatni semestr studiów pierwszego stopnia).
  Wzór wniosku: realizacja kursu w trybie 10-tygodniowym »

 • realizacja kursu bez odbywania zajęć
  Wniosek w formie papierowej można złożyć w dziekanacie tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego. Podanie dotyczy zaległych kursów, które nie będą już oferowane i nie mają kursów zamiennych. Podanie można złożyć także w przypadku, w którym zaległy kurs nie jest oferowany w kolejnym semestrze, co uniemożliwia zrealizowanie i zakończenie programu kształcenia oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego w kolejnym semestrze.
  Wzór podania: realizacja kursu bez odbywania zajęć »
 • wpis na semestr z przekroczonym deficytem punktowym
  Podania o wpis z przekroczonym deficytem punktowym można złożyć jeśli dopuszczalny deficyt nie został przekroczony o więcej niż 3 punkty. Podania nie mogą składać studenci pierwszego semestru.
  Wzór podania: przekroczony deficyt »

 • zmiana kodu kursu
  Podanie dotyczy zgody na realizację zaległych kursów, których kody w aktualnym planie studiów uległy zmianie.
  Wzór podania: zmiana kodu kursu »
 • przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej
  Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej można złożyć jeśli  wszystkie kursy zostały zaliczone i oceny zostały wpisane (oprócz zaliczenia pracy dyplomowej). Uzyskanie zgody jest uzależnione od pozytywnej opinii opiekuna odnośnie możliwości ukończenia pracy w przedłużonym terminie. Podanie można złożyć do 12.07.2017. Nieprzekraczalny termin przedłużenia do 01.09.2017.
  Wzór podania: przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej »

Załączniki

Obowiązujące wzory załączników do podań składanych w systemie Edukacja.CL

 • urlop dziekański
  Podanie o zgodę na urlop dziekański należy wygenerować w systemie Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej. Podania nie mogą składać studenci pierwszego semestru, którzy nie spełniają warunków wpisu na drugi semestr.
  Podanie należy złożyć z załącznikiem: załącznik do podania - urlop dziekański »
 • studiowanie bez wpisu na semestr
  Podanie o zgodę na studiowanie bez wpisu na semestr mogą składać studenci po urlopie, jeśli nie spełniają warunków wpisu na kolejny semestr. Wniosek należy wygenerować w systemie Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej.
  Podanie należy złożyć z załącznikiem: załącznik do podania - studiowanie bez wpisu »
Politechnika Wrocławska © 2017