Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zakończone

Grażyna Palczewska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Grażyna Palczewska
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw.,
  promotor pomocniczy – dr inż. Monika Danielewska,
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  05.05.2016­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Zastosowanie metody wzbudzenia dwufotonowego do badania wczesnych zmian w siatkówce oka w odpowiedzi na stres środowiskowy, manipulacje genetyczne i farmakoterapię (Application of two-photon excitation to study early changes in the retina associated with environmental stress, genetic manipulations add drug treatment)
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Zofia Drzazga, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  Prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.03.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

palczewska-07.pdf [ .pdf ]

palczewska-08a.pdf [ .pdf ]

palczewska-08b.pdf [ .pdf ]

palczewska-08c.pdf [ .pdf ]

palczewska-08d.pdf [ .pdf ]

palczewska-08e.pdf [ .pdf ]

palczewska-08f.pdf [ .pdf ]

palczewska-09a.pdf [ .pdf ]

palczewska-09b.pdf [ .pdf ]

palczewska-10.pdf [ .pdf ]

palczewska-11.pdf [ .pdf ]

palczewska-12.pdf [ .pdf ]

palczewska-13a.pdf [ .pdf ]

palczewska-13b.pdf [ .pdf ]

Marcin Bacia
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  Mgr inż. Marcin Bacia 
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr. hab. inż. Jan Masajada, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  drugi promotor – dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy – dr inż. Sławomir Drobczyński, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika   Wrocławska.
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  05.11.2015­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Zastosowania holograficznej pęsety optycznej do pomiarów wybranych własności preparatów biologicznych i koloidów;  ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Dr hab. inż. Michał Makowski, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska,
  Dr hab. inż. Dorota Pijanowska, prof. nadzw., Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.12.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

bacia-08a.pdf [ .pdf ]

bacia-08b.pdf [ .pdf ]

bacia-08c.pdf [ .pdf ]

bacia-08d.pdf [ .pdf ]

bacia-08e.pdf [ .pdf ]

bacia-09a.pdf [ .pdf ]

bacia-09b.pdf [ .pdf ]

bacia-10.pdf [ .pdf ]

bacia-11a.pdf [ .pdf ]

bacia-12a.pdf [ .pdf ]

bacia-13a.pdf [ .pdf ]

bacia-13b.pdf [ .pdf ]

Agnieszka Suchwałko
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Agnieszka Suchwałko
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: prof. dr hab. inż. Halina Podbielska
  Promotor pomocniczy: dr inż. Igor Buzalewicz
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  ­10.12.2015­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Zastosow­anie analizy statystycznej do identyfikacji gatunku bakterii na podstawie widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Zabrzu,
  Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

suchwalko-08a.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08b.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08c.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08d.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08ef.pdf [ .pdf ]

suchwalko-09a.pdf [ .pdf ]

suchwalko-09b.pdf [ .pdf ]

suchwalko-10.pdf [ .pdf ]

suchwalko-11.pdf [ .pdf ]

suchwalko-12.pdf [ .pdf ]

suchwalko-13a.pdf [ .pdf ]

suchwalko-13b.pdf [ .pdf ]

Joanna Weżgowiec
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Joanna Weżgowiec
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.,
  Promotor pomocniczy: dr inż. Julita Kulbacka
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  ­14.05.201­5­ ­­­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Wpływ elektroporacji na skuteczność wybranych związków przeciwnowotworowych w ludzkich komórkach gruczolakoraka gruczołu sutkowego
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
  Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw., Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

wezgowiec-08a.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08b.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08c.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08d.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08e.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08f.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-09a.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-09b.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-10.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-11.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-12.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-13a.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-13b.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017