Logowanie

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Zakończone

Marcin Bacia
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  Mgr inż. Marcin Bacia 
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor – dr. hab. inż. Jan Masajada, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  drugi promotor – dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw., Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
  promotor pomocniczy – dr inż. Sławomir Drobczyński, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika   Wrocławska.
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  05.11.2015­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Zastosowania holograficznej pęsety optycznej do pomiarów wybranych własności preparatów biologicznych i koloidów;  ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Dr hab. inż. Michał Makowski, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska,
  Dr hab. inż. Dorota Pijanowska, prof. nadzw., Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.12.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

bacia-08a.pdf [ .pdf ]

bacia-08b.pdf [ .pdf ]

bacia-08c.pdf [ .pdf ]

bacia-08d.pdf [ .pdf ]

bacia-08e.pdf [ .pdf ]

bacia-09a.pdf [ .pdf ]

bacia-09b.pdf [ .pdf ]

bacia-10.pdf [ .pdf ]

bacia-11a.pdf [ .pdf ]

bacia-12a.pdf [ .pdf ]

bacia-13a.pdf [ .pdf ]

bacia-13b.pdf [ .pdf ]

Karol Gotfryd
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Karol Gotfryd
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor - prof. dr. hab. Jacek Cichoń, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska;
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Probabilistyczne metody badania złożonych sieci;
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  [-----]
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  umorzenie
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

gotfryd-06.pdf [ .pdf ]

gotfryd-08a.pdf [ .pdf ]

Danilo Andrade de Jesus
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr Danilo Andrade de Jesus
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor - dr hab. inż. D. Robert Iskander, prof. nadzw.­
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  8.12.2016­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Anatomiczne i strukturalne zmiany w przednim odcinku oka zachodzące z wiekiem
  (Anatomical and S­tructural Changes of Anterior Eye with Age)
  ­
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
  Dr hab. Maciej Szkulmowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  24.05.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

jesus-08a.pdf [ .pdf ]

jesus-08b.pdf [ .pdf ]

jesus-08c.pdf [ .pdf ]

jesus-08d.pdf [ .pdf ]

jesus-08f.pdf [ .pdf ]

jesus-09a.pdf [ .pdf ]

jesus-09b.pdf [ .pdf ]

jesus-10.pdf [ .pdf ]

jesus-11a.pdf [ .pdf ]

jesus-12a.pdf [ .pdf ]

jesus-13a.pdf [ .pdf ]

jesus-13b.pdf [ .pdf ]

Grażyna Palczewska
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Grażyna Palczewska
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  promotor: dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw.,
  promotor pomocniczy – dr inż. Monika Danielewska,
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  05.05.2016­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Zastosowanie metody wzbudzenia dwufotonowego do badania wczesnych zmian w siatkówce oka w odpowiedzi na stres środowiskowy, manipulacje genetyczne i farmakoterapię (Application of two-photon excitation to study early changes in the retina associated with environmental stress, genetic manipulations add drug treatment)
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Zofia Drzazga, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  Prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.03.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

palczewska-07.pdf [ .pdf ]

palczewska-08a.pdf [ .pdf ]

palczewska-08b.pdf [ .pdf ]

palczewska-08c.pdf [ .pdf ]

palczewska-08d.pdf [ .pdf ]

palczewska-08e.pdf [ .pdf ]

palczewska-08f.pdf [ .pdf ]

palczewska-09a.pdf [ .pdf ]

palczewska-09b.pdf [ .pdf ]

palczewska-10.pdf [ .pdf ]

palczewska-11.pdf [ .pdf ]

palczewska-12.pdf [ .pdf ]

palczewska-13a.pdf [ .pdf ]

palczewska-13b.pdf [ .pdf ]

Jan Procek
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Jan Procek
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Langner
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  25.02.201­6 ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja nanofarmaceutyków na przykładzie disulfiramu
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
  Prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  8.11.2017
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej
  6. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  7. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

procek-08a.pdf [ .pdf ]

procek-08b.pdf [ .pdf ]

procek-08c.pdf [ .pdf ]

procek-08d.pdf [ .pdf ]

procek-08e.pdf [ .pdf ]

procek-10.pdf [ .pdf ]

procek-11.pdf [ .pdf ]

procek-12.pdf [ .pdf ]

procek-13a.pdf [ .pdf ]

procek-13b.pdf [ .pdf ]

Agnieszka Suchwałko
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Agnieszka Suchwałko
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: prof. dr hab. inż. Halina Podbielska
  Promotor pomocniczy: dr inż. Igor Buzalewicz
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  ­10.12.2015­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Zastosow­anie analizy statystycznej do identyfikacji gatunku bakterii na podstawie widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Zabrzu,
  Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

suchwalko-08a.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08b.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08c.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08d.pdf [ .pdf ]

suchwalko-08ef.pdf [ .pdf ]

suchwalko-09a.pdf [ .pdf ]

suchwalko-09b.pdf [ .pdf ]

suchwalko-10.pdf [ .pdf ]

suchwalko-11.pdf [ .pdf ]

suchwalko-12.pdf [ .pdf ]

suchwalko-13a.pdf [ .pdf ]

suchwalko-13b.pdf [ .pdf ]

Joanna Weżgowiec
 1. tytuł zawodowy, imię i nazwisko osoby, które wszczęto przewód doktorski,
  mgr inż. Joanna Weżgowiec
 2. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także drugiego promotora, kopromotora, promotora pomocniczego w przypadku ich udziału w przewodzie, oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, prof. nadzw.,
  Promotor pomocniczy: dr inż. Julita Kulbacka
 3. data wszczęcia przewodu doktorskiego,
  ­14.05.201­5­ ­­­ ­
 4. temat rozprawy doktorskiej,
  Wpływ elektroporacji na skuteczność wybranych związków przeciwnowotworowych w ludzkich komórkach gruczolakoraka gruczołu sutkowego
 5. tytuły, stopnie naukowe, imiona i nazwiska osób wyznaczonych na recenzentów oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby,
  Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
  Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw., Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 6. data nadania stopnia naukowego doktora, albo data zamknięcia przewodu doktorskiego, albo data umorzenia przewodu doktorskiego,
  30.06.2016
 7. informację o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 8. uchwały podjęte przez Radę Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w przedmiocie:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie,
  3. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim,
  4. powołania komisji doktorskiej,
  5. nadania stopnia naukowego doktora, albo zamknięcia przewodu doktorskiego, albo umorzenia przewodu doktorskiego,
  6. wyróżnienia rozprawy doktorskiej, w przypadku jej wyróżnienia,
 9. uchwały podjęte przez komisję doktorską w przedmiocie:
  1. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
  2. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 10. zawiadomienie o terminie i miejscu obrony,
 11. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku polskim,
 12. streszczenie (opis) rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
 13. recenzje.

Pliki do pobrania

wezgowiec-08a.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08b.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08c.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08d.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08e.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-08f.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-09a.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-09b.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-10.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-11.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-12.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-13a.pdf [ .pdf ]

wezgowiec-13b.pdf [ .pdf ]

Politechnika Wrocławska © 2017